HomeHoe kan ik een medewerker aanmelden?

Hoe kan ik een medewerker aanmelden?

Om een nieuwe medewerker aan te melden ontvangen wij graag een aanmeldingsformulier medewerker volledig ingevuld en getekend door de aangegeven gevolmachtigde en de medewerker. Bij het formulier dient u een opgaaf voor de loonheffingen toe te voegen en een geldig legitimatiebewijs, dit mag geen rijbewijs zijn.

Zodra wij alle stukken hebben ontvangen stellen wij (indien gewenst) de (arbeids)overeenkomst op. De (arbeids)overeenkomst dienen wij voor de 10e van de maand getekend retour te hebben ontvangen, om ook in diezelfde maand het salaris te kunnen uitbetalen.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.