HomeVraag & antwoord

Vraag & antwoord

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

(Arbeids)overeenkomst

Hoelang duurt het om een nieuwe (arbeids)overeenkomst op te laten stellen?

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stellen wij een (arbeids)overeenkomst en dienstenovereenkomst op. Wij gaan uit van een verwerkingsperiode van maximaal tien werkdagen (twee werkweken). De documenten worden u per e-mail toegezonden, inclusief een pro forma salarisstrook en een overzicht van de werkgeverslasten.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Wij willen de (arbeids)overeenkomst van een medewerker verlengen, wat moeten wij doen?

Twee maanden voor het einde van de (arbeids)overeenkomst ontvangt u van ons een melding, met daarbij een verlengingsformulier. Dit formulier dienen wij getekend retour te ontvangen voor de 10e van de maand om diezelfde maand de verlenging nog door te kunnen voeren. Indien dit geen aansluitende verlenging betreft, dient er een nieuwe (arbeids)overeenkomst te worden opgesteld en dient u rekening te houden met een maximale verwerkingstijd van twee werkweken.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

De (arbeids)overeenkomst van een medewerker moet gewijzigd worden, hoe kunnen wij dit doorgeven?

Om de (arbeids)overeenkomst aan te kunnen passen dient u een aanpassingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Aan de hand van dit formulier kunnen wij de huidige (arbeids)overeenkomst aanpassen. Dit formulier dienen wij getekend retour te ontvangen voor de 10e van de maand om diezelfde maand de aanpassing nog door te kunnen voeren.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Wij hebben een arbeidsgeschil met een medewerker, wat moeten wij doen?

Graag willen wij u vragen telefonisch contact met ons op te nemen. Indien nodig zullen wij een beroep doen op onze arbeidsjurist voor een deskundige afhandeling van uw vraag.

 

Aanmelding

Hoe kan ik mij aanmelden als (sport)organisatie?

Om uw (sport)organisatie aan te melden dient u het aanmeldingsformulier (sport)organisatie volledig in te vullen en te (laten) ondertekenen. Vervolgens ontvangt u van ons eenmalig een dienstenovereenkomst die wij ook getekend retour dienen te ontvangen.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Hoe kan ik een medewerker aanmelden?

Om een nieuwe medewerker aan te melden ontvangen wij graag een aanmeldingsformulier medewerker volledig ingevuld en getekend door de aangegeven gevolmachtigde en de medewerker. Bij het formulier dient u een opgaaf voor de loonheffingen toe te voegen en een geldig legitimatiebewijs, dit mag geen rijbewijs zijn.

Zodra wij alle stukken hebben ontvangen stellen wij (indien gewenst) de (arbeids)overeenkomst op. De (arbeids)overeenkomst dienen wij voor de 10e van de maand getekend retour te hebben ontvangen, om ook in diezelfde maand het salaris te kunnen uitbetalen.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Algemeen

Hoe zijn jullie te bereiken?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 08.30 – 17.30 uur op telefoonnummer 023-2055040. Ook kunt u altijd mailen naar info@sportkadernederland.nl. Wij streven er na om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bij ziekte (indien u gebruik maakt van onze ziektevoorziening)

Ik heb een zieke werknemer, moet ik dat doorgeven aan Sportkader Nederland?

Wij adviseren u om met uw medewerker de afspraak te maken ‘s ochtends voor 10.00 uur ons te informeren. Sportkader Nederland betaalt namelijk het ziektegeld aan u vanaf het moment dat de medewerkers ziek staat gemeld. Indien wij geen melding krijgen wordt er niet uitbetaald.

Ziekmeldingen doorgeven kan iedere werkdag tussen 08.30 en 17.30 uur via 023-205 50 40, of door een e-mail te sturen naar ziekteadmin@sportkadernederland.nl.

Zijn er wachtdagen voordat er ziektegeld wordt uitgekeerd?

Er zijn geen wachtdagen, de medewerker wordt 100% doorbetaald. Na het eerste jaar wordt dat 70%, conform wettelijke regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie van mijn zieke werknemer?

U als werkgever bent zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Sportkader Nederland begeleidt u in dit ziekteproces. Wij houden het dossier bij, onderhouden het contact met de Arbodienst en UWV en geven voorlichting/adviezen over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid.

Een medewerker is zwanger, wat moeten wij doen?

Vraag uw medewerker om een zwangerschapsverklaring en wanneer zij met verlof wil gaan. Zij heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Dit kan elke dag zijn tussen de zes en vier weken vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Uiterlijk vier weken voordat uw medewerker met zwangerschapsverlof gaat stuurt u een kopie van de zwangerschapsverklaring naar ons op en u geeft aan ons door wanneer zij met verlof gaat. Wij vragen voor u de zwangerschapsuitkering aan bij het UWV. U krijgt gedurende de 16 weken dat uw medewerker met zwangerschapsverlof is, de zwangerschapsuitkering uitgekeerd.

Uitbetaling

Voor welke datum dien ik de getekende documenten te retourneren om in diezelfde maand de uitbetaling te laten plaatsvinden?

Uiterlijk de 10e van de betreffende maand dienen wij de getekende documenten, afrekeningen of andere mutaties te ontvangen om deze te kunnen verwerken in die maand. Indien de documenten niet op tijd bij ons binnen zijn kunt u ervoor kiezen zelf een voorschot uit te betalen, wel dient u dit aan ons door te geven zodat wij dit kunnen verrekenen. Ook kunnen wij eenmalig maximaal één maandsalaris als voorschot uitbetalen.

Een medewerker heeft overuren gemaakt, hoe kan ik die laten uitbetalen?

U kunt het aantal overuren aan ons doorgeven via de e-mail. Wanneer deze uren moeten worden uitbetaald tegen een ander uurtarief, dient u het gewenste bruto uurloon erbij te vermelden. U kunt ervoor kiezen om de uren zelf te verzamelen en deze eenmaal per kwartaal of jaar aan ons door te geven.

De factuur kunnen wij niet (meer) terugvinden. Kunnen wij deze nogmaals opvragen?

Al uw facturen kunt u terugvinden op de klantportal.

Voor medewerkers

Ik heb mijn salarisstrook niet ontvangen, kan ik deze nogmaals opvragen?

Wij kunnen uw salarisstrook nogmaals e-mailen. U kunt dit via de e-mail of telefonisch aanvragen.

Mijn gegevens zijn veranderd, hoe dien ik dit door te geven?

U kunt een e-mail sturen met de gegevens die zijn gewijzigd. Hierbij vragen wij uw personeelsnummer te vermelden, dit nummer kunt u terug vinden op uw salarisstrook.

Moet ik mijn loonheffingskorting laten toepassen of niet? Hoe kan ik dat aanpassen?

Iedereen die in Nederland werkzaam is mag bij één werkgever de loonheffingskorting toe laten passen. Wanneer u de loonheffingskorting toe laat passen, betaalt u over ongeveer de eerste € 500,- die u verdient geen loonbelasting. Wij adviseren om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar u het meest verdient.

U kunt de loonheffingskorting ten alle tijden aanpassen. Hiervoor dient u een opgaaf voor de loonheffingen in te vullen, ondertekenen en naar ons op te sturen.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Wijzigingen (sport)organisatie

De gevolmachtigde dient te worden aangepast. Hoe doen wij dat?

Wanneer er een nieuwe gevolmachtigde is aangesteld, willen wij u aanvragen het wijzigingsformulier gevolmachtigde in te vullen en te (laten) ondertekenen.
Indien alleen het e-mailadres of telefoonnummer wijzigt, kunt u een e-mail sturen met de juiste gegevens.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Het bestuur is gewijzigd, hoe dienen wij dit door te geven?

Aangezien de opgegeven voorzitter, secretaris en penningmeester in ons systeem staan genoteerd en wij alleen aan deze personen (persoonlijke) informatie zullen verstrekken, ontvangen wij graag de juiste namen van het bestuur via de e-mail.