HomeWet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid

Wanneer u als (sport)organisatie medewerkers in dienst heeft, moet u zich houden aan de Wet werk en zekerheid. Wat zijn de belangrijkste regels?

 1. Aanzegtermijn
  Bij tijdelijke (arbeids)overeenkomsten van zes maanden of langer moet de werkgever minimaal een maand voor het aflopen van de (arbeids)overeenkomst de medewerker schriftelijk informeren over het wel of niet voortzetten van de (arbeids)overeenkomst. Doet u dit niet, dan heeft de medewerker nog recht op één maand salaris. Bij voortzetting van de (arbeids)overeenkomst is de werkgever ook verplicht aan te geven onder welke voorwaarden (loon, duur, etc.) de (arbeids)overeenkomst wordt voortgezet.
 2. Proeftijd
  Bij (arbeids)overeenkomsten korter dan zes maanden is het verboden een proeftijd op te nemen.
 3. Concurrentiebeding
  Het is verboden om in (arbeids)overeenkomsten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Voor u als (sport)organisatie houdt dit bijvoorbeeld in dat u in een (arbeids)overeenkomst voor bepaalde tijd niet meer mag opnemen dat een trainer na beëindiging niet direct aan de slag mag gaan als personal trainer.
 4. Ketenbepaling
  Maakt u geen gebruik van de cao Sportverenigingen? Dan kunt u geen gebruik maken van de verruiming van de ketenbepaling. Dat betekent dat de (arbeids)overeenkomst voor bepaalde tijd van uw medewerker na 24 maanden omgezet dient te worden in een (arbeids)overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook kunt u maar maximaal drie (arbeids)overeenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden.
  In de cao Sportverenigingen is een verruiming van de ketenbepaling opgenomen en is het mogelijk om zes (arbeids)overeenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden binnen een periode van 48 maanden. Daarnaast bedraagt, afhankelijk van de functie, de ‘onderbrekingstermijn’ binnen de cao Sportverenigingen drie maanden. Dit betekent dat wanneer de medewerker drie maanden uit dienst gaat, de keten weer opnieuw begint. Wettelijk is deze ‘onderbrekingstermijn’ zes maanden.
 5. Transitievergoeding
  Is een medewerker langer dan twee jaar in dienst van de (sport)organisatie en wordt de (arbeids)overeenkomst door u als (sport)organisatie beëindigd of niet verlengd? Dan heeft de medewerker mogelijk recht op een transitievergoeding. Meer informatie over de transitievergoeding vindt u op deze pagina over de transitievergoeding.

Voorbeelden van deze regels in de praktijk vindt u op onze pagina over het ontslagrecht.