Home8 redenen om voor ons te kiezen

8 redenen om voor ons te kiezen

 • Wij brengen u gemak en tijdsbesparing

  Wij verzorgen de salaris- en personeelsadministratie, waaronder afdrachten belasting en premies, uitbetaling nettolonen, pensioenvoorziening en beheer van de personeelsdossiers.

 • Mogelijkheid tot 6 contracten voor bepaalde tijd binnen 48 maanden

  Lidmaatschap Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport (NIDS) voor een ledenprijs van € 75,- i.p.v. € 150,-. Hierdoor valt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, automatisch onder de werkingssfeer van de cao Sportverenigingen, met o.a. een verruiming van de ketenbepaling.

 • Vrijstelling van BTW

  Als (sport)organisatie bent u vrijgesteld van btw-heffing over onze dienstverlening voor de verloning van uw sporttechnisch kader.

 • Juridisch sterk

  Wij stellen, indien gewenst, de (arbeids)overeenkomsten op, adviseren u bij juridische vragen en bieden mediation bij arbeidsconflicten.

 • 24/7 online inzicht

  Toegang tot onze digitale klantportal. Zo heeft u altijd inzicht in uw personeels- en verzuimdossiers, facturen en (arbeids)overeenkomsten en kunt u eenvoudig al uw zaken afhandelen, zoals aanmelden van nieuwe medewerkers, doorgeven van mutaties, aanpassen van een (arbeids)overeenkomst of de verrekening van voorschotten.

 • Ziekteregeling bij arbeidsongeschiktheid

  Bij arbeidsongeschiktheid maakt u automatisch gebruik van onze ziekteregeling. Dit houdt in dat alle administratieve handelingen, noodzakelijk bij ziekte, waaronder uitvoering Wet verbetering poortwachter, door ons worden verzorgd. De aan Sportkader Nederland gelieerde Stichting Waarborgfonds Sportservice, keert aan de (sport)organisatie in de eerste zes weken van de arbeidsongeschiktheid 70% van het brutoloon op kalenderbasis uit, inclusief de sociale lasten. Na zes weken wordt de uitkering verhoogd naar 100%. De medewerker zelf krijgt in het eerste jaar 100% doorbetaald en in het tweede jaar 70%.

 • Risicofonds voor calamiteiten

  U kunt een beroep doen op het risicofonds voor calamiteiten bij bijvoorbeeld de opvang van kosten bij overlijden of andere overmacht situaties. Bovendien kunnen u en uw medewerker zonder aanvullende kosten onbeperkt gebruik maken van onze financiële en juridische advisering.

 • Flexibel aanbod

  Wilt u alleen ondersteuning op een specifiek onderdeel of liever alles van A tot Z uit handen geven? Bij Sportkader Nederland heeft u de mogelijkheid om dé manier van ondersteuning te kiezen die het beste bij uw vereniging past.

Dennis
Meer informatie?

Bel of mail Dennis